Interface IParentNode

IParentNode interface

DefinierarIParentNode gränssnitt som implementeras av eventuella föräldrar.

public interface IParentNode : IElementTraversal

Egenskaper

namnBeskrivning
ChildElementCount { get; }Attributet childElementCount måste returnera antalet underordnade av kontextobjektet som är element.
Children { get; }Returnerar de underordnade elementen.
FirstElementChild { get; }Returnerar det första underordnade som är ett element, och null annars.
LastElementChild { get; }Returnerar det sista underordnade som är ett element, och null annars.

Metoder

namnBeskrivning
QuerySelector(string)Returnerar det första elementet som är en avkomling av noden som matchar väljare.
QuerySelectorAll(string)Returnerar alla element avkomlingar av nod som matchar väljare.

Se även