Node.AppendChild

Node.AppendChild method

Lägger till noden newChild i slutet av listan över underordnade till denna nod. Om det nya barnet redan finns i trädet tas det först bort.

public Node AppendChild(Node node)
ParameterTypBeskrivning
nodeNodeNoden som ska läggas till.

Returvärde

Returnerar nod

Se även