Node.ChildNodes

Node.ChildNodes property

En nodlista som innehåller alla underordnade till denna nod. Om det inte finns några underordnade, är detta en nodlista som inte innehåller några noder..

public NodeList ChildNodes { get; }

Se även