Node.CloneNode

CloneNode()

Returnerar en dubblett av denna nod, dvs fungerar som en generisk kopiakonstruktor för noder. Dubblettnoden har ingen förälder (parentNode är null) och inga användardata.

public Node CloneNode()

Returvärde

Returnerar nod

Se även


CloneNode(bool)

Returnerar en dubblett av denna nod, dvs fungerar som en generisk kopiakonstruktor för noder. Dubblettnoden har ingen förälder (parentNode är null) och inga användardata.

public Node CloneNode(bool deep)
ParameterTypBeskrivning
deepBooleanom inställt påSann [djup].

Returvärde

Returnerar nod

Se även