Node.HasChildNodes

Node.HasChildNodes method

Returnerar om denna nod har några barn.

public bool HasChildNodes()

Returvärde

Sann om har barnnoder annars,falsk .

Se även