Node.InsertBefore

Node.InsertBefore method

Infogar noden före det befintliga underordnade nodbarnet. Om child är null, infoga nod i slutet av listan med barn. Om child är ett DocumentFragment-objekt, infogas alla dess underordnade, i samma ordning, före child. Om barnet redan finns i trädet tas det först bort.

public Node InsertBefore(Node node, Node child)
ParameterTypBeskrivning
nodeNodeDet nya barnet.
childNodeReferensbarnet.

Returvärde

Returnerar infogat nod

Se även