Node.IsDefaultNamespace

Node.IsDefaultNamespace method

Den här metoden kontrollerar om det angivna namnutrymmet-URI är standardnamnutrymmet eller inte.

public bool IsDefaultNamespace(string namespaceURI)
ParameterTypBeskrivning
namespaceURIStringNamnutrymmets URI.

Returvärde

Sann if [är standardnamnutrymme] [den angivna namnutrymmes-URI]; annat,falsk .

Se även