Node.IsEqualNode

Node.IsEqualNode method

Testar om två noder är lika. Denna metod testar likadana noder, inte likhet (dvs om de två noderna är referenser till samma objekt) som kan testas med Node.isSameNode(). Alla noder som är lika kommer också att vara lika, även om det omvända kanske inte är sant.

public bool IsEqualNode(Node otherNode)
ParameterTypBeskrivning
otherNodeNodeDen andra noden.

Returvärde

Sann om [är lika nod] [det angivna argt]; annat,falsk .

Se även