Node.LastChild

Node.LastChild property

Det sista underordnade av denna nod. Om det inte finns någon sådan nod returnerar detta null.

public Node LastChild { get; }

Se även