Node.NamespaceURI

Node.NamespaceURI property

Namnutrymmets URI för denna nod, eller null om den är ospecificerad.

public virtual string NamespaceURI { get; }

Se även