Node.ParentNode

Node.ParentNode property

Föräldern till denna nod. Alla noder, utom Attr, Document, DocumentFragment, Entity och Notation kan ha en förälder. Men om en nod just har skapats och ännu inte lagts till i trädet, eller om den har tagits bort från trädet, är detta null.

public Node ParentNode { get; }

Se även