Node.Prefix

Node.Prefix property

Namnutrymmesprefixet för denna nod, eller null om det är ospecificerat. När den är definierad som null har inställningen ingen effekt

public virtual string Prefix { get; set; }

Fastighetsvärde

Prefixet.

Se även