Node.ReplaceChild

Node.ReplaceChild method

Ersätter barnnoden oldChild med newChild i listan över barn och returnerar oldChild-noden. Om newChild är ett DocumentFragment-objekt ersätts oldChild av alla DocumentFragment-underordnade, som infogas i samma ordning. Om det nya barnet redan finns i trädet tas det först bort.

public Node ReplaceChild(Node node, Node child)
ParameterTypBeskrivning
nodeNodeDen nya noden.
childNodeDet gamla barnet.

Returvärde

Returnerar nod

Se även