Node.TextContent

Node.TextContent property

Detta attribut returnerar textinnehållet för denna nod och dess avkomlingar. När den är definierad som null har inställningen ingen effekt. Vid inställning tas alla möjliga barn bort som denna nod kan ha och, om den nya strängen inte är tom eller null, ersätts den av en enda textnod som innehåller strängen som detta attribut är inställt på.

public virtual string TextContent { get; set; }

Fastighetsvärde

Innehållet i texten.

Se även