Interface ILinearGradientBrush

ILinearGradientBrush interface

Definierar borstgränssnitt med en linjär gradient.

public interface ILinearGradientBrush : IGradientBrush

Egenskaper

namnBeskrivning
Angle { get; }Hämtar vinkeln, mätt i grader medurs från x-axeln, för gradientens orienteringslinje.
EndColor { get; }Få slutfärgen för den linjära gradienten.
EndPoint { get; }Få startpunkten för den linjära gradienten.
Rect { get; }Få ett rektangulärt område som definierar start- och slutpunkterna för gradienten.
StartColor { get; }Få startfärgen för den linjära gradienten.
StartPoint { get; }Få startpunkten för den linjära gradienten.

Se även