Aspose.Html.Forms

Namnutrymmet ger åtkomst till många objekt (element) som är ansvariga för användarinteraktivitet inom formuläret som webbsidekomponent.

Klasser

KlassBeskrivning
ButtonElementButtonElement representerar ett omslag som är associerat med HTMLButtonElement.
DataListElementDataListElement representerar ett omslag som är associerat med HTMLDataListElement
FormEditorDen här klassen representerar redigeraren överHTMLFormElement som skapar ett enklare sätt för .net-utvecklare att redigera html-formulären.
FormElementRepresenterar basklass för formulärelement.
FormElement<T>DenFormElement representerar det generiska fältet
FormSubmitterDenna klass tillåter att förbereda specificeradeHTMLFormElement , samlar in värden från formulärelementet, skickar dem till fjärrservern och får ett svar.
InputElementInputElementet representerar ett omslag som är associerat med HTMLInputElement.
OptionCollectionOptionElements representerar ett omslag som är associerat med IHTMLOptionsCollection
OptionElementOptionElement representerar ett omslag som är associerat med HTMLOptionElement
SelectElementSelectElement representerar ett omslag som är associerat med HTMLSelectElement
SubmissionResultDen här klassen representerar resultatet av att formulärdata skickas till servern.
TextAreaElementTextAreaElement representerar ett omslag som är associerat med HTMLTextAreaElement

Uppräkning

UppräkningBeskrivning
ButtonTypeDenna uppräkning representerar tillstånden för knappen.
FormElementTypeRepresenterar en uppräkning av formulärelementtyperna och deras motsvarande HTML-element
InputElementTypeRepresenterar tillstånd för inmatningsfältet.