Class ButtonElement

ButtonElement class

ButtonElement representerar ett omslag som är associerat med HTMLButtonElement.

public class ButtonElement : FormElement<HTMLButtonElement>

Egenskaper

namnBeskrivning
ElementType { get; }Hämtar typen av element.
HtmlElement { get; }
override Id { get; set; }Representerar Id-attributet för Button-elementet.
override Name { get; set; }Representerar namnattributet för Button-elementet.
Type { get; set; }Typ av formulärkontroll.
override Value { get; set; }Representerar strängvärdet för knappelementet som är direkt mappat till attributet ‘värde’.

Se även