Class DataListElement

DataListElement class

DataListElement representerar ett omslag som är associerat med HTMLDataListElement

public class DataListElement : FormElement<HTMLDataListElement>

Konstruktörer

namnBeskrivning
DataListElement(HTMLDataListElement)Initierar en ny instans avDataListElement class.

Egenskaper

namnBeskrivning
ElementType { get; }Hämtar typen av element.
HtmlElement { get; }
virtual Id { get; set; }Hämtar eller ställer in identifieraren för formulärelementet.
virtual Name { get; set; }Hämtar eller ställer in namnet på formulärelementet.
Options { get; }Returnerar en lista med alternativ
virtual Value { get; set; }Värdet för field

Se även