FormElement1.HtmlElement

FormElement<T>.HtmlElement property

FårHTMLElement .

public T HtmlElement { get; }

Fastighetsvärde

HTML-elementet.

Se även