FormElement.Value

FormElement.Value property

Värdet för field

public virtual string Value { get; set; }

Se även