Enum InputElementType

InputElementType enumeration

Representerar tillstånd för inmatningsfältet.

public enum InputElementType

Värderingar

namnVärdeBeskrivning
Hidden1En kontroll som inte visas.
Text2En kontroll som är ett textfält.
Search3En kontroll som används för att ange söksträngar.
Telephone4En kontroll för att ange ett telefonnummer.
Url5Ett fält för att ange en URL.
Email6Ett fält för att ange ett e-postmeddelande.
Password7Ett fält för att ange ett lösenord.
Date8Ett fält för att ange ett datum.
Month9Ett fält för att ange en månad.
Week10Ett fält för att ange en vecka.
Time11Ett fält för att ange en tid.
LocalDateTime12Ett fält för att ange en lokal datumtid.
Number13Ett fält för att ange ett nummer.
Range14Ett fält för att ange ett tal inom intervallet.
Color15Ett fält för att ange en färg.
Checkbox16Ett fält för att ange en kryssruta.
Radio17Ett fält som tillåter ett enstaka värde att välja.
File18Ett fält som gör det möjligt att välja och bifoga användarfiler.
Submit19En knapp för att skicka formulärresultatet.
Image20En grafisk knapp för att skicka in formulärresultatet.
Reset21En knapp för att återställa formulärdata.
Button22En tryckknapp.

Se även