Class OptionCollection

OptionCollection class

OptionElements representerar ett omslag som är associerat med IHTMLOptionsCollection

public class OptionCollection : IEnumerable<OptionElement>

Egenskaper

namnBeskrivning
Count { get; }Antalet alternativ i listan.
Item { get; }FårOptionElement vid angivet index.

Metoder

namnBeskrivning
Add()Lägg till nytt alternativ.
GetEnumerator()Returnerar en uppräkning som itererar genom samlingen.
Remove(OptionElement)Ta bort alternativet från listan.

Se även