OptionCollection.Item

OptionCollection indexer

FårOptionElement vid angivet index.

public OptionElement this[int index] { get; }
ParameterBeskrivning
indexIndexet.

Returvärde

DeOptionElement.

Se även