Class SubmissionResult

SubmissionResult class

Den här klassen representerar resultatet av att formulärdata skickas till servern.

public class SubmissionResult : IDisposable

Egenskaper

namnBeskrivning
Content { get; }Hämtar innehållet i svarsmeddelandet.
IsSuccess { get; }Får ett värde som indikerar om detta resultat är framgångsrikt.
ResponseMessage { get; }Hämtar meddelandet representerat resultatet av att data skickas till servern.

Metoder

namnBeskrivning
Dispose()Frigör ohanterade och hanterade resurser.
LoadDocument()Den här metoden laddar det nya dokumentet baserat på svarsmeddelande.

Se även