SubmissionResult.Content

SubmissionResult.Content property

Hämtar innehållet i svarsmeddelandet.

public Content Content { get; }

Fastighetsvärde

Innehållet.

Se även