SubmissionResult.IsSuccess

SubmissionResult.IsSuccess property

Får ett värde som indikerar om detta resultat är framgångsrikt.

public bool IsSuccess { get; }

Se även