Class TextAreaElement

TextAreaElement class

TextAreaElement representerar ett omslag som är associerat med HTMLTextAreaElement

public class TextAreaElement : FormElement<HTMLTextAreaElement>

Egenskaper

namnBeskrivning
ElementType { get; }Hämtar typen av element.
HtmlElement { get; }
virtual Id { get; set; }Hämtar eller ställer in identifieraren för formulärelementet.
override Name { get; set; }Representerar namnattributet för indataelementet.
Type { get; }Typen av denna formulärkontroll.
override Value { get; set; }Representerar strängvärdet för indataelementet som är direkt mappat till attributet ‘value’.

Se även