Aspose.Html.IO

Förutom standardverktygen för IO (input-output) Aspose.Html.IO namnrymden innehåller hjälpklasser och gränssnitt.

Klasser

KlassBeskrivning
FileCreateStreamProviderRepresenterarFileStream implementering för att tillhandahålla strömmar till renderingsenheterna.
OutputStreamEn surrogatström omsluter den verkliga utströmmen och kontrollerar åtkomsten till den. OutputStream innehåller URI-data som beskriver platsen för utgångsströmmen.
OutputStreamContextEtt sammanhang för initiering av utgångsströmmen.

Gränssnitt

GränssnittBeskrivning
IBlobEtt Blob-objekt hänvisar till en bytesekvens och har ett storleksattribut som är det totala antalet byte i bytesekvensen och ett typattribut, som är en ASCII-kodad sträng med gemener som representerar mediatypen för bytesekvensen .
ICreateStreamProviderRepresenterar ett gränssnitt som kan implementeras av klasser som tillhandahåller strömmar till renderingsenheterna.
IFileEtt filobjekt är ett Blob-objekt med ett namnattribut, vilket är en sträng; den kan skapas i webbapplikationen via en konstruktor, eller är en referens till en bytesekvens från en fil från det underliggande (OS) filsystemet.
IFileListRepresenterar gränssnittet för lista över filer.
IOutputStorageGer skapande och hantering av utdataströmmarOutputStream .