Aspose.Html.Loading

Den Aspose.Html.Loading namnområdet innehåller dataklasser för beskrivning av specifika laddningsalternativ vid konverterings-/sammanslagningsprocessen.

Klasser

KlassBeskrivning
TemplateLoadOptionsDataklass för specifika laddningsalternativ.