Aspose.Html.Net.MessageFilters

Den Aspose.Html.Net.MessageFilters namnutrymme tillhandahåller klasser som implementerar meddelandefilterabstraktion.

Klasser

KlassBeskrivning
ProtocolMessageFilterRepresenterar implementering av meddelandefilter av resursprotokollet.