Class ResponseHeaders

ResponseHeaders class

Innehåller protokollrubriker associerade med ett svar.

public class ResponseHeaders : WebHeaderCollection

Konstruktörer

namnBeskrivning
ResponseHeaders()Initierar en ny instans avRequestHeaders class.

Egenskaper

namnBeskrivning
ContentType { get; }Får värdet Content-Type header.

Se även