Aspose.Html.Rendering.Doc

Den Aspose.Html.Rendering.Doc namnområdet tillhandahåller specifik enhetsklass såväl som några rendering alternativklasser som ansvarar för rendering till ett DOCX-dokument.

Klasser

KlassBeskrivning
DocDeviceRepresenterar rendering till ett DOCX-dokument.
DocRenderingOptionsRepresenterar renderingsalternativen förDocDevice .

Uppräkning

UppräkningBeskrivning
DocumentFormatRepresenterar filformatet för utdatadokumentet.
FontEmbeddingRuleRepresenterar reglerna för inbäddning av teckensnitt.