Aspose.Html.Rendering.Fonts

Den Aspose.Html.Rendering.Fonts namnutrymmet innehåller klasser och metoder som låter dig styra vissa delar av teckensnittsmatchningsalgoritmen.

Klasser

KlassBeskrivning
FontMatcherDen här klassen låter dig styra vissa delar av teckensnittsmatchningsalgoritmen.
FontMatchingPropertiesDen här klassen innehåller egenskaper som beskriver teckensnittet som matchas.