Aspose.Html.Rendering.Pdf.Encryption

Den Aspose.Html.Rendering.Pdf.Encryptionnamnutrymmet innehåller dataklasser som beskriver pdf-krypteringsdetaljer som lösenord, krypteringsalgoritm och så vidare.

Klasser

KlassBeskrivning
PdfEncryptionInfoInnehåller detaljer för en pdf-kryptering.

Uppräkning

UppräkningBeskrivning
PdfEncryptionAlgorithmEnum för krypteringsläge. Beskriv med hjälp av algoritm och nyckellängd. Denna enum är utökad för att ytterligare kunna öka funktionaliteten. Denna enum implementerar “Base-to-Core”-mönster.
PdfPermissionsDenna uppräkning representerar användarens behörigheter för en pdf.