Aspose.Html.Rendering.Pdf

Den Aspose.Html.Rendering.Pdf namnutrymmet tillhandahåller specifik enhetsklass samt få renderingsalternativ classes ansvarar för rendering till ett pdf-dokument.

Klasser

KlassBeskrivning
PdfDeviceRepresenterar rendering till ett pdf-dokument.
PdfDocumentInfoRepresenterar informationen om PDF-dokumentet.
PdfRenderingOptionsRepresenterar renderingsalternativ förPdfDevice .

Uppräkning

UppräkningBeskrivning
FormFieldBehaviourDen här uppräkningen används för att specificera beteendet hos formulärfält i det utgående PDF-dokumentet.