Enum FormFieldBehaviour

FormFieldBehaviour enumeration

Den här uppräkningen används för att specificera beteendet hos formulärfält i det utgående PDF-dokumentet.

public enum FormFieldBehaviour

Värderingar

namnVärdeBeskrivning
Interactive0PDF-dokumentet kommer att innehålla interaktiva formulärfält.
Flattened1PDF-dokumentet kommer att innehålla tillplattade formulärfält.

Se även