PdfDevice.PdfGraphicContext.FillBrush

PdfDevice.PdfGraphicContext.FillBrush property

Ställer in eller hämtar penselobjektet som används för att fylla banornas inre.

public override IBrush FillBrush { get; set; }

Se även