PdfDevice.PdfGraphicContext.StrokeBrush

PdfDevice.PdfGraphicContext.StrokeBrush property

Ställer in eller hämtar penselobjektet som används för streckade banor.

public override IBrush StrokeBrush { get; set; }

Se även