PdfDocumentInfo.Author

PdfDocumentInfo.Author property

Namnet på personen som skapade dokumentet.

public string Author { get; set; }

Se även