PdfDocumentInfo.Creator

PdfDocumentInfo.Creator property

Namnet på produkten som skapade originaldokumentet.

public string Creator { get; set; }

Se även