PdfDocumentInfo.Keywords

PdfDocumentInfo.Keywords property

Nyckelord som är kopplade till dokumentet.

public string Keywords { get; set; }

Se även