Class PdfRenderingOptions

PdfRenderingOptions class

Representerar renderingsalternativ förPdfDevice .

public class PdfRenderingOptions : RenderingOptions

Konstruktörer

namnBeskrivning
PdfRenderingOptions()Initierar en ny instans avPdfRenderingOptions class.

Egenskaper

namnBeskrivning
BackgroundColor { get; set; }Hämtar eller sätterColorsom kommer att fylla bakgrunden på varje sida. Standardvärdet ärTransparent .
Css { get; }Får enCssOptions objekt som används för konfiguration av css-egenskapsbearbetning.
DocumentInfo { get; }Innehåller information om det utgående PDF-dokumentet.
Encryption { get; set; }Hämtar eller ställer in en krypteringsinformation. Om inte inställt kommer ingen kryptering att utföras.
FormFieldBehaviour { get; set; }Anger beteendet hos formulärfält i PDF-dokumentet.
virtual HorizontalResolution { get; set; }Ställer in eller får horisontell upplösning för interna (som används under filterbearbetning) bilder, i pixlar per tum. Som standard är den här egenskapen 300 dpi.
JpegQuality { get; set; }Anger kvaliteten på JPEG-komprimering för bilder (om JPEG-komprimering används). Standard är 95.
PageSetup { get; }Hämtar ett sidinställningar objekt används för konfigurationsutdata siduppsättning.
virtual VerticalResolution { get; set; }Ställer in eller får vertikal upplösning för interna (som används under filterbearbetning) bilder, i pixlar per tum. Som standard är den här egenskapen 300 dpi.

Se även