Aspose.Html.Rendering

Den Aspose.Html.Rendering namnområdet består av många renderarobjekt samt lämpliga alternativklasser på låg nivå som är ansvariga för att rendera dokument/filer till IDevice-implementering.

Klasser

KlassBeskrivning
CssOptionsRepresenterar css-renderingsalternativ.
Device<TGraphicContext,TRenderingOptions>Representerar basklass för implementering av särskilda renderingsenheter.
EpubRendererRepresenterar en EPub-dokumentåtergivare.
GraphicContextInnehåller aktuella grafikkontrollparametrar. Dessa parametrar definierar det globala ramverket inom vilket grafikoperatörerna kör.
HtmlRendererRepresenterar en HTML-dokumentrenderare.
MhtmlRendererRepresenterar en MHTML-dokumentrenderare.
PageSetupRepresenterar ett siduppsättningsobjekt som används för konfigurationsutdata.
RendererRepresenterar en basklass för alla renderare och implemnter IDdisposable interface.
Renderer<TDocument>Representerar en abstrakt klass för alla renderare.
RenderingOptionsRepresenterar renderingsalternativ.
SvgRendererRepresenterar SVG-dokumentrenderare.
TextInfoInnehåller information om renderad text.

Strukturer

StruktureraBeskrivning
GlyphInfoInnehåller glyfrelaterad information.

Gränssnitt

GränssnittBeskrivning
IDeviceDefinierar metoder och egenskaper som stöder anpassad rendering av de grafiska elementen som sökvägar, text och bilder.

Uppräkning

UppräkningBeskrivning
AtPagePriorityAnger möjliga order för tillämpning av sidstorleksdeklarationer.
ImageTypeAnger filformatet för bilden
MediaTypeAnger möjliga mediatyper som används under renderingen.
PageLayoutOptionsAnger flaggor som tillsammans med andra PageSetup-alternativ bestämmer storlek och layout på sidor. Dessa flaggor kan kombineras enligt deras beskrivningar.