Class HtmlRenderer

HtmlRenderer class

Representerar en HTML-dokumentrenderare.

public class HtmlRenderer : Renderer<Document>

Konstruktörer

namnBeskrivning
HtmlRenderer()Default_Constructor

Metoder

namnBeskrivning
Dispose()Frigör ohanterade och - valfritt - hanterade resurser.
Render(IDevice, Document)
Render(IDevice, params Document[])
Render(IDevice, Document, int)
Render(IDevice, Document, TimeSpan)
Render(IDevice, int, params Document[])
override Render(IDevice, TimeSpan, params Document[])Definierar metod för att rendera fleraDocument är i specifikaIDevice . Renderingen kommer att utföras när det inte finns några nätverksoperationer för att ladda resurser, aktiva timers, animeringsuppgifter eller specificerad timeout har förflutit.

Se även