Enum ImageType

ImageType enumeration

Anger filformatet för bilden

public enum ImageType

Värderingar

namnVärdeBeskrivning
Unknown0Bildformatet kändes inte igen.
Bmp1Hämtar bildformatet bitmapp (BMP).
Emf2Får det förbättrade metafil-bildformatet (EMF).
Gif3Hämtar bildformatet Graphics Interchange Format (GIF).
Icon4Hämtar Windows-ikonens bildformat.
Jpeg5Får bildformatet Joint Photographic Experts Group (JPEG).
Png6Hämtar bildformatet W3C Portable Network Graphics (PNG).
Tiff7Hämtar bildformatet Tagged Image File Format (TIFF).
Wmf8Får bildformatet Windows metafil (WMF).

Se även