Class MhtmlRenderer

MhtmlRenderer class

Representerar en MHTML-dokumentrenderare.

public class MhtmlRenderer : Renderer<Stream>

Konstruktörer

namnBeskrivning
MhtmlRenderer()Default_Constructor

Metoder

namnBeskrivning
Dispose()Frigör ohanterade och - valfritt - hanterade resurser.
Render(IDevice, Stream)
Render(IDevice, params Stream[])
Render(IDevice, IList<Stream>, Configuration)Återger flera MHTML-dokument till specificeradeIDevice .
Render(IDevice, int, params Stream[])
Render(IDevice, Stream, Configuration)Återger MHTML-dokument till specificeratIDevice .
Render(IDevice, Stream, int)
Render(IDevice, Stream, TimeSpan)
override Render(IDevice, TimeSpan, params Stream[])Återger flera MHTML-dokument till specificeradeIDevice . Renderingen kommer att utföras när det inte finns några nätverksoperationer för att ladda resurser, aktiva timers, animeringsuppgifter eller specificerad timeout har förflutit.
Render(IDevice, IList<Stream>, Configuration, TimeSpan)Återger flera MHTML-dokument till specificeradeIDevice . Renderingen kommer att utföras när det inte finns några nätverksoperationer för att ladda resurser, aktiva timers, animeringsuppgifter eller specificerad timeout har förflutit.
Render(IDevice, Stream, Configuration, TimeSpan)Återger MHTML-dokument till specificeratIDevice . Renderingen kommer att utföras när det inte finns några nätverksoperationer för att ladda resurser, aktiva timers, animeringsuppgifter eller specificerad timeout har förflutit.

Se även