Class PageSetup

PageSetup class

Representerar ett siduppsättningsobjekt som används för konfigurationsutdata.

public class PageSetup

Egenskaper

namnBeskrivning
AdjustToWidestPage { get; set; }Hämtar eller ställer in flagga som avgör fallet när sidstorleken kommer att justeras till den bredaste sidan i dokumentet. Detta alternativ är tidskrävande så tiden för dokumentbearbetning kan ökas med två gånger. Justering kommer att ske endast om den bredaste sidan i dokumentet är bredare än sidstorleken som fastställts iPageSetup . Adjusted sidstorlek kommer att användas för alla sidor i dokumentet.
AnyPage { get; set; }Hämtar eller ställer in alla sidkonfigurationer i sidsekvensen.
AtPagePriority { get; set; }Hämtar eller sätterAtPagePriority som kommer att avgöra ordningen för tillämpning av sidstorleksdeklarationer. Som standard kommer alternativen att åsidosätta css@sida regler .
FirstPage { get; set; }Hämtar eller ställer in den första sidkonfigurationen.
LeftPage { get; }Får konfigurationen Udda sida.
PageLayoutOptions { get; set; }Hämtar eller ställer inPageLayoutOptions . Standardvärdet ärNone , kommer alla andra värden att åsidosättaAdjustToWidestPage beteende. Fungerar endast med HTML-dokument.
RightPage { get; }Får jämn sida-konfigurationen.

Metoder

namnBeskrivning
SetLeftRightPage(Page, Page)Ställer in konfigurationen för vänster/höger sida.

Se även