PageSetup.AdjustToWidestPage

PageSetup.AdjustToWidestPage property

Hämtar eller ställer in flagga som avgör fallet när sidstorleken kommer att justeras till den bredaste sidan i dokumentet. Detta alternativ är tidskrävande så tiden för dokumentbearbetning kan ökas med två gånger. Justering kommer att ske endast om den bredaste sidan i dokumentet är bredare än sidstorleken som fastställts iPageSetup . Adjusted sidstorlek kommer att användas för alla sidor i dokumentet.

public bool AdjustToWidestPage { get; set; }

Se även