PageSetup.AtPagePriority

PageSetup.AtPagePriority property

Hämtar eller sätterAtPagePriority som kommer att avgöra ordningen för tillämpning av sidstorleksdeklarationer. Som standard kommer alternativen att åsidosätta css@sida regler .

public AtPagePriority AtPagePriority { get; set; }

Se även