Aspose.Html.Saving

Den Aspose.Html.Spara namnutrymme presenteras av dataklasser för beskrivning av specifika sparalternativ vid konverterings-/sparprocess.

Klasser

KlassBeskrivning
DocSaveOptionsDataklass för specifika alternativ.
HTMLSaveOptionsRepresenterar HTML-sparalternativ.
ImageSaveOptionsDataklass för specifika alternativ.
MarkdownSaveOptionsRepresenterar Markdown-sparalternativ.
MHTMLSaveOptionsRepresenterar MHTML-sparalternativ.
PdfSaveOptionsDataklass för specifika alternativ.
ResourceHandlingOptionsRepresenterar resurshanteringsalternativ.
SaveOptionsDetta är en abstrakt basklass för klasser som låter användaren ange ytterligare alternativ när ett dokument sparas i ett visst format.
XpsSaveOptionsDataklass för specifika alternativ.

Uppräkning

UppräkningBeskrivning
HTMLSaveFormatAnger format i vilket dokument sparas.
MarkdownFeaturesAMarkdownFeatures flagguppsättning är en uppsättning av noll eller fler av följande flaggor, som används för att välja element som konverterats till markdown.
MarkdownFormatterAnger hur utdata ska formateras.
ResourceHandlingDen här uppräkningen representerar resurshanteringsalternativ.
UrlRestrictionDenna uppräkning representerar begränsningar som tillämpas på webbadresser för bearbetade resurser.